Certifikace a Politika kvality

Společnost MOTORTEC spol. s r.o.v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality a usiluje o jeho zlepšování a vyšší efektivnost. Dokladem jsou obdržené certifikáty – Certifikát CQS ČSN EN ISO 9001-2009 a jeho mezinárodní modifikace IQNET Certifikát ISO 9001-2008. Ve svých interních dokumentech má společnost popsány hlavní a vedlejší procesy, jejich vzájemnou návaznost a odpovědnost za jejich průběh. Odpovědnost za udržování a zlepšování systému řízení kvality a průběhu a kvality procesů mají manager kvality a ved. jednotlivých úseků (procesů).

 

Certifikát CQS 2016 (PDF)

Certifikát IQNET (PDF)

Politika kvality Motortec (PDF)